Wetboek van Strafvordering

Geldend van 01-05-2002 t/m 30-06-2002

Wetstechnische informatie voor Artikel 58

Informatie geldend op 01-05-2002

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Aanwijzing inverzekeringstelling

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

    Terug naar begin van de pagina