Ziektewet

Geraadpleegd op 17-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 15-11-2021.
Geldend van 15-11-2021 t/m 20-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 87c

Informatie geldend op 15-11-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet arbeid en zorg
    Artikel: 3:16

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 15-11-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 27-03-2019 Stb. 2019, 144 Inwtr. 1
01-01-2015 t/m 01-01-2012 Nieuw 19-06-2014 Stb. 2014, 238 33162 30-09-2014 Stb. 2014, 346

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel VII van de Verzamelwet Brexit in werking treedt.1)
Naar boven