Ziektewet

Geldend van 01-01-2021 t/m 14-11-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 71

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regels vrijwillige ziekengeldverzekering 2007

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikel: 12h

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IV

 1. Wijzigingswet Werkloosheidswet, enz. (vrijwillige verzekering voor personen werkzaam in het buitenland)
  Artikelen VI, VII
 2. Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
  Artikel 13
 3. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel 8
 4. Wet arbeid en zorg
  Artikelen 3:29, 3:6
 5. Regels vrijwillige ziekengeldverzekering 2007
  Artikel 1
Terug naar begin van de pagina