Ziektewet

Geldend van 01-01-2021 t/m 14-11-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 28

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Beleidsregel kostenvergoeding UWV

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever
    Artikel: 4
  2. Ziektewet
    Artikelen: 30a, 63a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina