Ziektewet

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 76c

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Toeslagenwet
  Artikel: 5
 2. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 19
 3. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 24

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Vierde afdeling

 1. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 58
Terug naar begin van de pagina