Ziektewet

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 29

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling bepaling eerste werkdag

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 1:1, 2:2, 2:4, 3:2, 3:3, 3:4, 5:1
 2. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 4
 3. Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter
  Artikel: 2
 4. Besluit Wfsv
  Artikelen: 2.19, 2.19c
 5. Besluit passende arbeid WW en ZW
  Artikel: 2
 6. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 658a
 7. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikelen: 2, 12b, 12e, 26
 8. Pensioenwet
  Artikel: 1
 9. Regeling bepaling eerste werkdag
  Artikel: 2
 10. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever
  Artikel: 1
 11. Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet
  Artikelen: 1, 2
 12. Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW
  Artikelen: 3, 4, 5, 6
 13. Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet
  Artikelen: 1, 3
 14. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 1
 15. Werkloosheidswet
  Artikelen: 11, 43
 16. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 40, 100, 108, 115, 117b
 17. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 7a, 19, 34a, 43d, 71b
 18. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikelen: 13, 23
 19. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 30a, 32
 20. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 1
 21. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 24, 26, 43, 58, 65, 66, 82
 22. Wijzigingswet Ziektewet, WAO, WW en enkele andere wetten inzake wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof
  Artikel: IX
 23. Ziekengeldreglement 2017
  Artikel: 9
 24. Ziektewet
  Artikelen: 8, 19a, 19b, 19c, 19e, 29a, 29b, 29d, 29e, 29h, 35, 36, 38, 38a, 38aa, 45, 63a, 63e, 76e, 86a, 87, 87a, 89, 93, 97, 102, 104

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina