Ziektewet

Geldend van 19-03-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 19-03-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste afdeling

    Terug naar begin van de pagina