Ziektewet

Geldend van 08-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 76b

Informatie geldend op 08-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Vierde afdeling

  1. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
    Artikel 58
Terug naar begin van de pagina