Ziektewet

Geldend van 08-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 61

Informatie geldend op 08-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit ex artikel 9 Algemene Ouderdomswet enz.
    Artikel: 3
  2. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
    Artikel: 2.13

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina