Ziektewet

Geldend van 08-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 08-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit Wfsv
  Artikel: 2.3
 2. Toeslagenwet
  Artikel: 15
 3. Werkloosheidswet
  Artikel: 37
 4. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 3:6
 5. Ziektewet
  Artikel: 75m

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3

  Verwijzingen naar Eerste afdeling

  Terug naar begin van de pagina