Ziektewet

Geldend van 01-09-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Artikel 85

Informatie geldend op 01-09-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs
    Artikel: 11
  2. Wet arbeid en zorg
    Artikel: 3:14

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Vierde afdeling

    Terug naar begin van de pagina