Ziektewet

Geldend van 01-09-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Artikel 45c

Informatie geldend op 01-09-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling betaling, terugvordering en tenuitvoerlegging van boeten en onverschuldigde betalingen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
    Artikel: 62
  2. Regeling sanctionering overtreding inlichtingenplicht
    Artikel: 1
  3. Ziektewet
    Artikelen: 38, 38a, 63

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina