Ziektewet

Geldend van 01-09-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Artikel 19a

Informatie geldend op 01-09-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit regels export uitkeringen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit regels export uitkeringen
  Artikelen: 2, 8, 14
 2. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 3:16
 3. Wet beperking export uitkeringen
  Artikel: VIII
 4. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 19, 20

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina