Ziektewet

Geldend van 01-09-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 01-09-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Werkloosheidswet
  Artikel: 97d
 2. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 3:6
 3. Ziektewet
  Artikelen: 11a, 40

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3

  Verwijzingen naar Eerste afdeling

  1. Wet premieregime bij marginale arbeid
   Artikel 1
Terug naar begin van de pagina