Ziektewet

Geldend van 01-09-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Artikel 2b

Informatie geldend op 01-09-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
    Artikel: XIX
  2. Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
    Artikel: 25

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste afdeling

  1. Wet premieregime bij marginale arbeid
    Artikel 1
Terug naar begin van de pagina