Auteurswet

Geraadpleegd op 03-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 43e

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit verlenging periode ex artikel 43e, derde lid, Auteurswet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit verlenging periode ex artikel 43e, derde lid, Auteurswet
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

Door Stb. 2008/85 is de citeertitel gewijzigd per 26 maart 2008.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2006 Nieuw 09-02-2006 Stb. 2006, 60 29912 20-03-2006 Stb. 2006, 151
Naar boven