Auteurswet

Geraadpleegd op 23-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 16p

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit zorgvuldig onderzoek verweesde werken

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Auteurswet
    Artikelen: 16r, 17
  2. Besluit zorgvuldig onderzoek verweesde werken
    Artikel: 3
  3. Wet op de naburige rechten
    Artikel: 10

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

Door Stb. 2008/85 is de citeertitel gewijzigd per 26 maart 2008.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
29-10-2014 Nieuw 08-10-2014 Stb. 2014, 388 33892 08-10-2014 Stb. 2014, 388
Naar boven