Auteurswet

Geraadpleegd op 01-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 07-06-2021.
Geldend van 07-06-2021 t/m 06-06-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 28

Informatie geldend op 07-06-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Auteurswet
    Artikelen: 29, 30
  2. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
    Artikel: 1019g

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 07-06-2021)

Opmerking

Door Stb. 2008/85 is de citeertitel gewijzigd per 26 maart 2008.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-09-2017 Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212 01-05-2017 Stb. 2017, 174 Alg. 1
01-01-2012 Wijziging 27-10-2011 Stb. 2011, 500 32863 06-12-2011 Stb. 2011, 592
01-05-2007 Wijziging 08-03-2007 Stb. 2007, 108 30392 08-03-2007 Stb. 2007, 108
01-09-2004 Wijziging 06-07-2004 Stb. 2004, 336 28482 09-08-2004 Stb. 2004, 409
29-12-1995 Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 653 23247 21-12-1995 Stb. 1995, 653
15-05-1995 Wijziging 12-04-1995 Stb. 1995, 227 23855 08-05-1995 Stb. 1995, 259
01-01-1992 Vervallen 28-12-1989
samen met
02-04-1991
Stb. 1989, 616
samen met
Stb. 1991, 199
17896 17-04-1991 Stb. 1991, 200
Nieuw 28-12-1989
samen met
02-04-1991
Stb. 1989, 616
samen met
Stb. 1991, 199
17896 17-04-1991 Stb. 1991, 200
01-10-1989 Wijziging 03-07-1989 Stb. 1989, 282 19921 17-07-1989 Stb. 1989, 316
01-11-1912 Nieuwe-regeling 23-09-1912 Stb. 1912, 308 23-09-1912 Stb. 1912, 308

Opmerkingen

  1. Artikel CIX van Stb. 2016/290 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven