Auteurswet

Geraadpleegd op 29-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 11-10-2018.
Geldend van 11-10-2018 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 25e

Informatie geldend op 11-10-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Auteurswet
  Artikelen: 25g, 45d
 2. Besluit aanwijzing Geschillencommissie Auteurscontractenrecht
  Enig-artikel: enig-artikel
 3. Wet auteurscontractenrecht
  Artikel: III
 4. Wet op de naburige rechten
  Artikelen: 9a, 12

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk Ia

 1. Wet op de naburige rechten
  Artikel 2b

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 11-10-2018)

Opmerking

Door Stb. 2008/85 is de citeertitel gewijzigd per 26 maart 2008.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
07-06-2021 Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 558 35454 18-12-2020 Stb. 2020, 559 Alg. 1
01-07-2015 Nieuw 30-06-2015 Stb. 2015, 257 33308 30-06-2015 Stb. 2015, 258 Alg. 2

Opmerkingen

 1. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
 2. Artikel III van Stb. 2015/257 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven