Auteurswet

Geraadpleegd op 16-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 11-10-2018.
Geldend van 11-10-2018 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 16m

Informatie geldend op 11-10-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Vaststellingsbesluit vergoeding voor reprografisch verveelvoudigen en vrijstelling van de opgaveplicht

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Auteurswet
    Artikel: 17d

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 11-10-2018)

Opmerking

Door Stb. 2008/85 is de citeertitel gewijzigd per 26 maart 2008.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-02-2003 Nieuw 28-03-2002 Stb. 2002, 186 27617 14-01-2003 Stb. 2003, 21
Naar boven