Auteurswet

Geldend van 01-07-2015 t/m 31-08-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 43e

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit verlenging periode ex artikel 43e, derde lid, Auteurswet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit verlenging periode ex artikel 43e, derde lid, Auteurswet
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina