Wet militaire inundatiën

Geraadpleegd op 17-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-1998.
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-08-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 1a

Informatie geldend op 01-01-1998

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet militaire inundatiën
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-1998)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Nieuw 03-04-1996 Stb. 1996, 366 23791
Naar boven