Faillissementswet

Geldend van 07-03-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Tweede afdeling

Informatie geldend op 07-03-2019

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

  1. Faillissementswet
    Artikel: 168

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel I

  1. Circulaire Inwerkingtreding EG-Insolventieverordening
    Tekst tekst
  2. Wet op het financieel toezicht
    Artikel 3a:5
Terug naar begin van de pagina