Faillissementswet

Geldend van 01-07-2015 t/m 25-11-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 48

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Faillissementswet
  Artikelen: 49, 313
 2. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel: 642c
 3. Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 94d

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Tweede afdeeling

 1. Faillissementswet
  Artikel 168

Verwijzingen naar Titel I

 1. Faillissementswet
  Artikelen 212m, 213f
 2. Circulaire Inwerkingtreding EG-Insolventieverordening
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina