Wetboek van Strafrecht

Geraadpleegd op 21-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m 30-06-2024

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 38h

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 77a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  Verwijzingen naar Titel IIA

  1. Wet op de economische delicten
   Artikel 8
  2. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
   Tekst tekst
  3. Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie
   Artikel 3

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2024)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2020 Vervallen 22-02-2017 Stb. 2017, 82 34086 18-12-2019 Stb. 2019, 507
  01-04-2012 Wijziging 17-11-2011 Stb. 2011, 545 32319 12-12-2011 Stb. 2011, 615
  01-07-2005 Wijziging 07-04-2005 Stb. 2005, 194 29413 08-06-2005 Stb. 2005, 300
  02-10-1997 Nieuw 25-06-1997 Stb. 1997, 282 24256 05-07-1997 Stb. 1997, 300
  01-10-1997 Vernummerd-wijziging 25-06-1997 Stb. 1997, 280 23445 05-07-1997 Stb. 1997, 295
  01-09-1988 Nieuw 19-11-1986 Stb. 1986, 587 11932 01-08-1988 Stb. 1988, 380

  Annuleren

  Naar boven