Wetboek van Strafrecht

Geraadpleegd op 25-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 36e

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Aanwijzing afpakken

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing Opiumwet
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzing Wet politiegegevens en de rol van de officier van justitie
  Tekst: tekst
 3. Aanwijzing afpakken
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzing kader voor tenuitvoerlegging
  Tekst: tekst
 5. Algemene douanewet
  Artikel: 10:14
 6. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 74
 7. Beleidsregels tenuitvoerlegging strafrechtelijke en administratiefrechtelijke beslissingen 2021
  Artikel: 1:1
 8. Besluit kennisgeving gerechtelijke mededelingen
  Artikelen: 2, 5
 9. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:3
 10. Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
  Artikel: 1:1
 11. Faillissementswet
  Artikel: 358
 12. Opiumwet
  Artikel: 13d
 13. Paspoortwet
  Artikel: 18
 14. Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden
  Artikel: 1
 15. Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting
  Artikel: 16
 16. Richtlijn voor strafvordering Winkeltijdenwet
  Tekst: tekst
 17. Tijdelijke Beleidsregel aanpassing vergoedingen rechtsbijstandverleners en mediators
  Bijlage: bijlage
 18. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 43c
 19. Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
  Artikel: XLIVa
 20. Wet op de economische delicten
  Artikelen: 8a, 14
 21. Wet wapens en munitie
  Artikel: 56a
 22. Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie
  Artikel: 22
 23. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 74, 77a, 189
 24. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 6:1:16, 6:4:18, 6:4:22, 6:4:4, 6:4:9, 27, 94, 126, 126f, 126fa, 311, 511b, 511c, 511e, 511f, 511i

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Wijziging 22-02-2017 Stb. 2017, 82 34086 18-12-2019 Stb. 2019, 507
01-01-2015 Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 445 33685 12-12-2014 Stb. 2014, 513
01-01-2014 Wijziging 26-06-2013 Stb. 2013, 278 33295 30-08-2013 Stb. 2013, 336
01-07-2011 Wijziging 31-03-2011 Stb. 2011, 171 32194 12-05-2011 Stb. 2011, 237
01-09-2003 Wijziging 08-05-2003 Stb. 2003, 202 28079 11-08-2003 Stb. 2003, 321
01-03-1993 Nieuw 10-12-1992 Stb. 1993, 11 21504 05-02-1993 Stb. 1993, 98
01-03-1993 Vervallen 10-12-1992 Stb. 1993, 11 21504 05-02-1993 Stb. 1993, 98
01-05-1983 Nieuw 31-03-1983 Stb. 1983, 153 15012 14-04-1983 Stb. 1983, 174
Naar boven