Wetboek van Strafrecht

Geraadpleegd op 03-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 30-09-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 24d

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 77a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  Verwijzingen naar Titel II

  1. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in CuraƧao en Sint Maarten
   Tekst tekst
  2. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
   Tekst tekst
  3. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
   Tekst tekst

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-07-2022)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-09-2003 Vervallen 08-05-2003 Stb. 2003, 202 28079 11-08-2003 Stb. 2003, 321 Alg. 1
  01-03-1993 Nieuw 10-12-1992 Stb. 1993, 11 21504 05-02-1993 Stb. 1993, 98

  Opmerkingen

  1. De wijziging is niet van toepassing op veroordelingen die voor de inwerkingtreding van Stb. 2003/202 onherroepelijk zijn geworden doch nog niet geheel ten uitvoer zijn gelegd.1)

  Annuleren

  Naar boven