Wetboek van Strafrecht

Geraadpleegd op 01-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-03-2022.
Geldend van 01-03-2022 t/m 30-06-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 23

Informatie geldend op 01-03-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Richtlijn voor strafvordering discriminatie

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 5.43, 5.45
 3. Advocatenwet
  Artikelen: 45g, 48aa
 4. Alcoholwet
  Artikelen: 45, 45a
 5. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikelen: 17a, 36
 6. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 17c
 7. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 39
 8. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 41
 9. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 34
 10. Arbeidstijdenwet
  Artikel: 10:7
 11. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 4
 12. Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (binnenvaart)
  Bijlage: Tarieflijst normbedragen bestuurlijke boete binnenvaart als bedoeld in artikel 2 van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (binnenvaart)
 13. Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) 2019
  Artikelen: 5, 6
 14. Beleidsregel boeteoplegging verkoop en oplevering woning zonder geldig energielabel 2021
  Artikel: 1
 15. Beleidsregels tenuitvoerlegging strafrechtelijke en administratiefrechtelijke beslissingen 2021
  Artikel: 1:1
 16. Besluit Buitengewoon Strafrecht
  Artikel: 7a
 17. Besluit kansspelen op afstand
  Artikel: 5.4
 18. Besluit natuurbescherming
  Artikel: 4.1
 19. Binnenvaartwet
  Artikel: 48
 20. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
  Artikelen: 4, 5
 21. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 2
 22. Geneesmiddelenwet
  Artikel: 101
 23. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikelen: 30b, 43
 24. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 47b
 25. Huisvestingswet 2014
  Artikelen: 35, 45
 26. Invoeringswet Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 43
 27. Jeugdwet
  Artikel: 9.6
 28. Landbouwkwaliteitswet
  Artikel: 13b
 29. Leegstandwet
  Artikel: 18
 30. Loodsenwet
  Artikel: 40
 31. Meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 32. Meststoffenwet
  Artikel: 62
 33. Participatiewet
  Artikelen: 18a, 47g
 34. Paspoortwet
  Artikel: 18
 35. Plantgezondheidswet
  Artikel: 27
 36. Regeling bescherming koopvaardij
  Artikelen: 18, 19, 20, 21
 37. Regeling formulieren Leegstandwet
  Bijlagen: I, II
 38. Remigratiewet
  Artikel: 6b
 39. Successiewet 1956
  Artikel: 75
 40. Tabaks- en rookwarenwet
  Artikel: 11b
 41. Toeslagenwet
  Artikel: 14a
 42. Tuchtreglement COKZ 2012
  Artikel: 8
 43. Uitvoeringswet Internationaal Strafhof
  Artikel: 81
 44. Warenwet
  Artikel: 32a
 45. Warenwetbesluit bestuurlijke boeten
  Artikel: 2
 46. Waterschapswet
  Artikel: 81
 47. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 174a, 174b, 174c
 48. Werkloosheidswet
  Artikel: 27a
 49. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 19
 50. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 19d
 51. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 48
 52. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:69, 3:40
 53. Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
  Artikel: 15
 54. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel: 6
 55. Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
  Artikel: 10
 56. Wet dieren
  Artikelen: 8.31, 8.8
 57. Wet experiment gesloten coffeeshopketen
  Artikel: 9a
 58. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikel: 97
 59. Wet handhaving consumentenbescherming
  Artikel: 3.10
 60. Wet havenstaatcontrole
  Artikel: 33
 61. Wet implementatie Nagoya Protocol
  Artikel: 7
 62. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 20a
 63. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 20a
 64. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 21
 65. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 27, 39r, 51, 51d, 51h
 66. Wet medische hulpmiddelen
  Artikel: 14
 67. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel: 18f
 68. Wet natuurbescherming
  Artikel: 7.6
 69. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 29a
 70. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 100
 71. Wet op de economische delicten
  Artikel: 6
 72. Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
  Artikel: 11
 73. Wet op de kansspelen
  Artikelen: 35a, 35b, 35c, 36a
 74. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 29h
 75. Wet op het accountantsberoep
  Artikel: 56
 76. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 15.9
 77. Wet op het notarisambt
  Artikelen: 103a, 111b
 78. Wet pleziervaartuigen 2016
  Artikel: 18
 79. Wet politiegegevens
  Artikel: 35c
 80. Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
  Artikel: 27
 81. Wet scheepsuitrusting 2016
  Artikel: 23
 82. Wet ter Bescherming Koopvaardij
  Artikel: 17
 83. Wet toetreding zorgaanbieders
  Artikel: 13
 84. Wet tuchtrechtspraak accountants
  Artikel: 5
 85. Wet uitvoering EU-handelingen energie-efficiëntie
  Artikel: 33d
 86. Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie
  Artikel: 6
 87. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 91
 88. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 14c, 77a, 77l
 89. Woningwet
  Artikelen: 92a, 105, 120b
 90. Ziektewet
  Artikelen: 45a, 77

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  Verwijzingen naar Titel II

  1. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
   Tekst tekst
  2. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
   Tekst tekst
  3. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
   Tekst tekst

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-03-2022)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-10-2022 Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 345 36003 16-09-2022 Stb. 2022, 364
  01-01-2022 Wijziging 21-12-2021 Stb. 2022, 7 21-12-2021 Stb. 2022, 7
  01-01-2020 Wijziging 31-10-2019 Stb. 2019, 399 31-10-2019 Stb. 2019, 399
  Wijziging 22-02-2017 Stb. 2017, 82 34086 18-12-2019 Stb. 2019, 507
  01-01-2018 Wijziging 14-11-2017 Stb. 2017, 433 14-11-2017 Stb. 2017, 433
  01-01-2016 Wijziging 10-11-2015 Stb. 2015, 420 10-11-2015 Stb. 2015, 420
  01-01-2015 Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 445 33685 12-12-2014 Stb. 2014, 513
  01-01-2014 Wijziging 17-10-2013 Stb. 2013, 420 17-10-2013 Stb. 2013, 420
  01-01-2012 Wijziging 11-10-2011 Stb. 2011, 455 11-10-2011 Stb. 2011, 455
  01-01-2010 Wijziging 13-11-2009 Stb. 2009, 484 13-11-2009 Stb. 2009, 484
  26-03-2008 Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 85 31248 13-03-2008 Stb. 2008, 85
  01-02-2008 Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 330 29849 21-12-2007 Stb. 2008, 4
  01-01-2008 Wijziging 13-11-2007 Stb. 2007, 456 13-11-2007 Stb. 2007, 456
  13-12-2006 Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 593 30027 24-11-2006 Stb. 2006, 621
  01-02-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 11 28484 09-01-2006 Stb. 2006, 23
  01-01-2002 Wijziging 27-09-2001
  samen met
  12-12-2001
  Stb. 2001, 481
  samen met
  Stb. 2001, 664
  27472
  samen met
  28075
  27-09-2001 Stb. 2001, 481
  01-05-1983 Nieuw 31-03-1983 Stb. 1983, 153 15012 14-04-1983 Stb. 1983, 174
  01-05-1983 Vervallen 31-03-1983 Stb. 1983, 153 15012 14-04-1983 Stb. 1983, 174
  16-10-1978 Wijziging 08-09-1976 Stb. 1976, 484 13386 05-10-1978 Stb. 1978, 497
  01-07-1965 Wijziging 09-11-1961 Stb. 1961, 402 4141 16-02-1965 Stb. 1965, 58
  16-06-1955 Wijziging 20-05-1955 Stb. 1955, 207 3741 20-05-1955 Stb. 1955, 207
  01-06-1953 Wijziging 21-12-1951 Stb. 1951, 596 1189 23-05-1953 Stb. 1953, 237
  01-08-1933 Wijziging 06-04-1933 Stb. 1933, 141 10-07-1933 Stb. 1933, 356
  01-11-1928 Wijziging 28-05-1925
  samen met
  21-07-1928
  Stb. 1925, 221
  samen met
  Stb. 1928, 251
  18-10-1928 Stb. 1928, 399
  29-07-1925 Wijziging 29-06-1925 Stb. 1925, 314 29-06-1925 Stb. 1925, 314
  30-12-1915 Wijziging 16-12-1915 Stb. 1915, 247 16-12-1915 Stb. 1915, 511
  01-12-1905 Wijziging 12-02-1901 Stb. 1901, 63 25-10-1905 Stb. 1905, 292
  01-09-1886 Nieuwe-regeling 03-03-1881 Stb. 1881, 35 15-04-1886 Stb. 1886, 64
  Naar boven