Wetboek van Strafrecht

Geraadpleegd op 26-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 77tb

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  Verwijzingen naar Titel VIII A

  1. Wetboek van Strafvordering
   Artikel 6:1:14
  2. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
   Artikel 11a
  3. Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie
   Artikel 3
  4. Jeugdwet
   Artikel 1.1
  5. Regeling langdurige zorg
   Artikel 5.11
  6. Wet forensische zorg
   Artikel 1.1
  7. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
   Tekst tekst

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-07-2021)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2020 Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437
  Vervallen 22-02-2017 Stb. 2017, 82 34086 18-12-2019 Stb. 2019, 507
  01-04-2014 Wijziging 27-11-2013 Stb. 2013, 485 33498 20-01-2014 Stb. 2014, 33 Alg. 1
  01-07-2012 tot 01-07-2011 Wijziging 05-04-2012 Stb. 2012, 155 33008 04-06-2012 Stb. 2012, 253
  01-04-2012 Wijziging 17-11-2011 Stb. 2011, 545 32319 12-12-2011 Stb. 2011, 615
  01-07-2011 Nieuw 13-12-2010 Stb. 2010, 818 31915 15-06-2011 Stb. 2011, 296 Alg. 2

  Opmerkingen

  1. Artikel V van Stb. 2013/485 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Artikel VI van Stb. 2010/818 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  Naar boven