Wetboek van Strafrecht

Geraadpleegd op 20-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 77p

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  Verwijzingen naar Titel VIII A

  1. Wetboek van Strafvordering
   Artikel 6:1:14
  2. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
   Artikel 11a
  3. Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie
   Artikel 3
  4. Jeugdwet
   Artikel 1.1
  5. Regeling langdurige zorg
   Artikel 5.11
  6. Wet forensische zorg
   Artikel 1.1
  7. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
   Tekst tekst

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-07-2021)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2020 Vervallen 22-02-2017 Stb. 2017, 82 34086 18-12-2019 Stb. 2019, 507
  01-04-2014 Wijziging 27-11-2013 Stb. 2013, 485 33498 20-01-2014 Stb. 2014, 33 Alg. 1
  01-10-2010 Wijziging 18-07-2009 Stb. 2009, 317 31436 25-03-2010 Stb. 2010, 152 Alg. 2
  26-03-2008 Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 85 31248 13-03-2008 Stb. 2008, 85
  01-02-2008 Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 575 30332 22-01-2008 Stb. 2008, 24 Alg. 3
  Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 330 29849 21-12-2007 Stb. 2008, 4
  01-07-2005 Wijziging 07-04-2005 Stb. 2005, 194 29413 08-06-2005 Stb. 2005, 300
  01-02-2001 Wijziging 07-09-2000 Stb. 2000, 365 26114 20-01-2001 Stb. 2001, 44
  01-09-1995 Vervallen 07-07-1994 Stb. 1994, 528 21327 10-07-1995 Stb. 1995, 357
  01-07-1965 Nieuw 09-11-1961 Stb. 1961, 402 4141 16-02-1965 Stb. 1965, 58

  Opmerkingen

  1. Artikel V van Stb. 2013/485 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.2)
  3. Artikel V, onder C, van Stb. 2007/575 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
  Naar boven