Wetboek van Strafrecht

Geraadpleegd op 16-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 77c

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  Verwijzingen naar Titel VIII A

  1. Wetboek van Strafvordering
   Artikel 6:1:14
  2. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
   Artikel 11a
  3. Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie
   Artikel 3
  4. Jeugdwet
   Artikel 1.1
  5. Regeling langdurige zorg
   Artikel 5.11
  6. Wet forensische zorg
   Artikel 1.1
  7. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
   Tekst tekst

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-07-2021)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Aanhangig 31938
  01-04-2014 Wijziging 27-11-2013 Stb. 2013, 485 33498 20-01-2014 Stb. 2014, 33 Alg. 1
  01-07-2011 Wijziging 13-12-2010 Stb. 2010, 818 31915 15-06-2011 Stb. 2011, 296
  01-09-2001 Wijziging 02-11-2000 Stb. 2000, 481 26016 08-08-2001 Stb. 2001, 370
  01-09-1995 Nieuw 07-07-1994 Stb. 1994, 528 21327 10-07-1995 Stb. 1995, 357
  01-09-1995 Vervallen 07-07-1994 Stb. 1994, 528 21327 10-07-1995 Stb. 1995, 357
  01-01-1988 Wijziging 01-07-1987 Stb. 1987, 334 15416 09-12-1987 Stb. 1987, 558
  17-06-1976 Wijziging 12-05-1976 Stb. 1976, 282 13236 12-05-1976 Stb. 1976, 282
  09-06-1969 Wijziging 08-05-1969 Stb. 1969, 191 9638 08-05-1969 Stb. 1969, 191
  01-07-1965 Nieuw 09-11-1961 Stb. 1961, 402 4141 16-02-1965 Stb. 1965, 58

  Opmerkingen

  1. Artikel V van Stb. 2013/485 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  Naar boven