Wetboek van Strafrecht

Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 74

Informatie geldend op 01-07-2021

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing OM-strafbeschikking
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzing afpakken
  Tekst: tekst
 3. Aanwijzing hoge transacties
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzing sepot en gebruik sepotgronden
  Tekst: tekst
 5. Alcoholbesluit
  Artikel: 3.4
 6. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 1
 7. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: A1
 8. Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing
  Bijlage: A1
 9. Beleidsregels preventief toezicht op vennootschappen 2005
  Teksten: tekst, tekst
 10. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
  Structuurteksten: structuurtekst, structuurtekst
 11. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: C
 12. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: bijlage
 13. Besluit OM-afdoening
  Artikel: 5.2
 14. Besluit controle op rechtspersonen
  Artikel: 1
 15. Besluit prudentiële regels Wft
  Bijlage: A
 16. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Bijlage: behorend bij artikel 30
 17. Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
  Artikel: 1:1
 18. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 2
 19. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  Bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5
 20. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 21. Circulaire Afgifte jachtakten Flora- en faunawet
  Tekst: tekst
 22. Circulaire wapens en munitie 2019
  Tekst: tekst
 23. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 24. Regeling OM-afdoening
  Artikel: V
 25. Regeling kansspelen op afstand
  Bijlage: 1
 26. Reparatiewet III Justitie
  Artikel: XLIII
 27. Richtlijn Opiumwet, harddrugs 5.18
  Tekst: tekst
 28. Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg
  Tekst: tekst
 29. Richtlijn voor strafvordering Winkeltijdenwet
  Tekst: tekst
 30. Rijkswet aanpassing Wet militaire strafrechtspraak, enz. (gewijzigde regelgeving en herstel technische onvolkomenheden)
  Artikel: IX
 31. Speelautomatenbesluit 2000
  Artikel: 4
 32. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
  Bijlage: 2
 33. Wet OM-afdoening
  Artikel: XI
 34. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 3a
 35. Wet militair tuchtrecht
  Artikel: 79
 36. Wet toezicht effectenverkeer 1995
  Artikelen: 48j, 48t
 37. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 84b
 38. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 74a, 74b
 39. Wijzigingsbesluit Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
  Artikel: II
 40. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (invoering recidiveregeling ernstige verkeersdelicten (puntenstelsel))
  Artikelen: III, V

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  Terug naar begin van de pagina