Wetboek van Strafrecht

Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 23

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Richtlijn voor strafvordering discriminatie

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 5.43, 5.45
 3. Advocatenwet
  Artikelen: 45g, 48aa
 4. Alcoholwet
  Artikelen: 45, 45a
 5. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikelen: 17a, 36
 6. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 17c
 7. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 39
 8. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 41
 9. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 34
 10. Arbeidstijdenwet
  Artikel: 10:7
 11. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 4
 12. Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (binnenvaart)
  Bijlage: Tarieflijst normbedragen bestuurlijke boete binnenvaart als bedoeld in artikel 2 van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (binnenvaart)
 13. Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) 2019
  Artikelen: 5, 6
 14. Beleidsregel tenuitvoerlegging strafrechtelijke en administratiefrechtelijke beslissingen
  Artikel: 1:1
 15. Besluit Buitengewoon Strafrecht
  Artikel: 7a
 16. Besluit kansspelen op afstand
  Artikel: 5.4
 17. Besluit natuurbescherming
  Artikel: 4.1
 18. Binnenvaartwet
  Artikel: 48
 19. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
  Artikelen: 4, 5
 20. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 2
 21. Geneesmiddelenwet
  Artikel: 101
 22. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikelen: 30b, 43
 23. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 47b
 24. Huisvestingswet 2014
  Artikel: 35
 25. Invoeringswet Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 43
 26. Landbouwkwaliteitswet
  Artikel: 13b
 27. Leegstandwet
  Artikel: 18
 28. Meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 29. Meststoffenwet
  Artikel: 62
 30. Participatiewet
  Artikelen: 18a, 47g
 31. Paspoortwet
  Artikel: 18
 32. Plantgezondheidswet
  Artikel: 27
 33. Regeling formulieren Leegstandwet
  Bijlagen: I, II
 34. Remigratiewet
  Artikel: 6b
 35. Successiewet 1956
  Artikel: 75
 36. Tabaks- en rookwarenwet
  Artikel: 11b
 37. Toeslagenwet
  Artikel: 14a
 38. Tuchtreglement COKZ 2012
  Artikel: 8
 39. Uitvoeringswet Internationaal Strafhof
  Artikel: 81
 40. Warenwet
  Artikel: 32a
 41. Warenwetbesluit bestuurlijke boeten
  Artikel: 2
 42. Waterschapswet
  Artikel: 81
 43. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 174a, 174b, 174c
 44. Werkloosheidswet
  Artikel: 27a
 45. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 19
 46. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 19d
 47. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 48
 48. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:69, 3:40
 49. Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
  Artikel: 15
 50. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel: 6
 51. Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
  Artikel: 10
 52. Wet dieren
  Artikelen: 8.31, 8.8
 53. Wet experiment gesloten coffeeshopketen
  Artikel: 9a
 54. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikel: 97
 55. Wet handhaving consumentenbescherming
  Artikel: 3.10
 56. Wet havenstaatcontrole
  Artikel: 33
 57. Wet implementatie Nagoya Protocol
  Artikel: 7
 58. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 20a
 59. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 20a
 60. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 21
 61. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 27, 39r, 51, 51d, 51h
 62. Wet medische hulpmiddelen
  Artikel: 14
 63. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel: 18f
 64. Wet natuurbescherming
  Artikel: 7.6
 65. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 29a
 66. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 100
 67. Wet op de economische delicten
  Artikel: 6
 68. Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
  Artikel: 11
 69. Wet op de kansspelen
  Artikelen: 35a, 35b, 35c, 36a
 70. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 29h
 71. Wet op het accountantsberoep
  Artikel: 56
 72. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 15.9
 73. Wet op het notarisambt
  Artikelen: 103a, 111b
 74. Wet pleziervaartuigen 2016
  Artikel: 18
 75. Wet politiegegevens
  Artikel: 35c
 76. Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
  Artikel: 27
 77. Wet scheepsuitrusting 2016
  Artikel: 23
 78. Wet tuchtrechtspraak accountants
  Artikel: 5
 79. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 91
 80. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 14c, 77a, 77l
 81. Woningwet
  Artikelen: 92a, 105, 120b
 82. Ziektewet
  Artikelen: 45a, 77

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  Verwijzingen naar Titel II

  1. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
   Tekst tekst
  2. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
   Tekst tekst
  3. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
   Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina