Wetboek van Strafrecht

Geraadpleegd op 29-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 25-07-2020.
Geldend van 25-07-2020 t/m 30-04-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 77e

Informatie geldend op 25-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing Halt-feiten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  Verwijzingen naar Titel VIII A

  1. Wetboek van Strafvordering
   Artikel 6:1:14
  2. Besluit justitiƫle en strafvorderlijke gegevens
   Artikel 11a
  3. Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie
   Artikel 3
  4. Jeugdwet
   Artikel 1.1
  5. Regeling langdurige zorg
   Artikel 5.11
  6. Wet forensische zorg
   Artikel 1.1
  7. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
   Tekst tekst

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 25-07-2020)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
  01-09-1995 Nieuw 07-07-1994 Stb. 1994, 528 21327 10-07-1995 Stb. 1995, 357
  01-09-1995 Vervallen 07-07-1994 Stb. 1994, 528 21327 10-07-1995 Stb. 1995, 357
  09-06-1969 Wijziging 08-05-1969 Stb. 1969, 191 9638 08-05-1969 Stb. 1969, 191
  01-07-1965 Nieuw 09-11-1961 Stb. 1961, 402 4141 16-02-1965 Stb. 1965, 58
  Naar boven