Wetboek van Strafrecht

Geldend van 28-11-2019 t/m 14-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 77e

Informatie geldend op 28-11-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing Halt-feiten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  Verwijzingen naar Titel VIII A

  1. Besluit justitiƫle en strafvorderlijke gegevens
   Artikel 11a
  2. Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie
   Artikel 3
  3. Jeugdwet
   Artikel 1.1
  4. Regeling langdurige zorg
   Artikel 5.11
  5. Wet forensische zorg
   Artikel 1.1
  6. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
   Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina