Wetboek van Strafrecht

Geldend van 16-10-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 74

Informatie geldend op 16-10-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit OM-afdoening

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing afpakken
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzing executie
  Tekst: tekst
 3. Aanwijzing gebruik sepotgronden
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties
  Tekst: tekst
 5. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 1
 6. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: A1
 7. Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing
  Bijlage: A1
 8. Beleidsregels preventief toezicht op vennootschappen 2005
  Teksten: tekst, tekst
 9. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
  Structuurtekst: structuurtekst
 10. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: C
 11. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: bijlage
 12. Besluit OM-afdoening
  Artikel: 5.2
 13. Besluit controle op rechtspersonen
  Artikel: 1
 14. Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999
  Artikel: 4
 15. Besluit prudentiële regels Wft
  Bijlage: A
 16. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Bijlage: behorend bij artikel 30
 17. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 2
 18. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 19. Circulaire Afgifte jachtakten Flora- en faunawet
  Tekst: tekst
 20. Circulaire wapens en munitie 2018
  Tekst: tekst
 21. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 22. Regeling OM-afdoening
  Artikel: V
 23. Reparatiewet III Justitie
  Artikel: XLIII
 24. Richtlijn Opiumwet, harddrugs 5.18
  Tekst: tekst
 25. Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg
  Tekst: tekst
 26. Richtlijn voor strafvordering Winkeltijdenwet
  Tekst: tekst
 27. Rijkswet aanpassing Wet militaire strafrechtspraak, enz. (gewijzigde regelgeving en herstel technische onvolkomenheden)
  Artikel: IX
 28. Speelautomatenbesluit 2000
  Artikel: 4
 29. Transactiebesluit 1994
  Artikelen: 2, 4
 30. Wet OM-afdoening
  Artikel: XI
 31. Wet militair tuchtrecht
  Artikel: 79
 32. Wet toezicht effectenverkeer 1995
  Artikelen: 48j, 48t
 33. Wet toezicht trustkantoren
  Artikel: 37
 34. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 84b
 35. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 74a, 74b
 36. Wijzigingsbesluit Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
  Artikel: II
 37. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (invoering recidiveregeling ernstige verkeersdelicten (puntenstelsel))
  Artikelen: III, V

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

boek

  Terug naar begin van de pagina