Wetboek van Strafrecht

Geldend van 01-01-2018 t/m 30-04-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 23

Informatie geldend op 01-01-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Richtlijn voor strafvordering discriminatie

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 5.43, 5.45
 2. Advocatenwet
  Artikelen: 45g, 48aa
 3. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikelen: 17a, 36
 4. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 17c
 5. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 39
 6. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 34
 7. Arbeidstijdenwet
  Artikel: 10:7
 8. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 4
 9. Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) 2016
  Artikelen: 5, 6
 10. Besluit Buitengewoon Strafrecht
  Artikel: 7a
 11. Besluit natuurbescherming
  Artikel: 4.1
 12. Binnenvaartwet
  Artikel: 48
 13. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2016
  Artikelen: 2, 4, 7
 14. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 2
 15. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikelen: 30b, 43
 16. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
  Artikel: 120j
 17. Huisvestingswet 2014
  Artikel: 35
 18. Invoeringswet Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 43
 19. Landbouwkwaliteitswet
  Artikel: 13b
 20. Leegstandwet
  Artikel: 18
 21. Meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 22. Meststoffenwet
  Artikel: 62
 23. Participatiewet
  Artikelen: 18a, 47g
 24. Paspoortwet
  Artikel: 18
 25. Regeling formulieren Leegstandwet
  Bijlagen: I, II
 26. Remigratiewet
  Artikel: 6b
 27. Richtlijn voor strafvordering Arbeidsomstandighedenwet
  Tekst: tekst
 28. Successiewet 1956
  Artikel: 75
 29. Tabaks- en rookwarenwet
  Artikel: 11b
 30. Toeslagenwet
  Artikel: 14a
 31. Tuchtreglement COKZ 2012
  Artikel: 8
 32. Uitvoeringswet Internationaal Strafhof
  Artikel: 81
 33. Warenwet
  Artikel: 32a
 34. Warenwetbesluit bestuurlijke boeten
  Artikel: 2
 35. Waterschapswet
  Artikel: 81
 36. Werkloosheidswet
  Artikel: 27a
 37. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 19
 38. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 19d
 39. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 48
 40. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:69, 3:40
 41. Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
  Artikel: 15
 42. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 66
 43. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel: 6
 44. Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
  Artikel: 10
 45. Wet dieren
  Artikelen: 8.31, 8.8
 46. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikel: 97
 47. Wet handhaving consumentenbescherming
  Artikel: 3.10
 48. Wet havenstaatcontrole
  Artikel: 33
 49. Wet implementatie Nagoya Protocol
  Artikel: 7
 50. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 20a
 51. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 20a
 52. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 21
 53. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel: 18f
 54. Wet natuurbescherming
  Artikel: 7.6
 55. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 29a
 56. Wet op de economische delicten
  Artikel: 6
 57. Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
  Artikel: 11
 58. Wet op de kansspelen
  Artikelen: 35a, 35b, 35c, 36a
 59. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 29h
 60. Wet op het accountantsberoep
  Artikel: 56
 61. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 15.9
 62. Wet op het notarisambt
  Artikelen: 103a, 111b
 63. Wet pleziervaartuigen 2016
  Artikel: 18
 64. Wet scheepsuitrusting 2016
  Artikel: 23
 65. Wet tuchtrechtspraak accountants
  Artikel: 5
 66. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 91
 67. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 14c, 77a, 77l
 68. Woningwet
  Artikelen: 92a, 105, 120b
 69. Ziektewet
  Artikelen: 45a, 77
Terug naar begin van de pagina