Wetboek van Strafrecht

Geldend van 01-07-2016 t/m 31-12-2016

Wetstechnische informatie voor Artikel 74

Informatie geldend op 01-07-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit OM-afdoening

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing afpakken
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzing executie
  Tekst: tekst
 3. Aanwijzing gebruik sepotgronden
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties
  Tekst: tekst
 5. Aanwijzing intellectuele-eigendomsfraude
  Tekst: tekst
 6. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 1
 7. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: A1
 8. Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing
  Bijlage: A1
 9. Beleidsregels preventief toezicht op vennootschappen 2005
  Teksten: tekst, tekst
 10. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
  Structuurtekst: structuurtekst
 11. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: C
 12. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: bijlage
 13. Besluit OM-afdoening
  Artikel: 5.2
 14. Besluit controle op rechtspersonen
  Artikel: 1
 15. Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999
  Artikel: 4
 16. Besluit prudentiële regels Wft
  Bijlage: A
 17. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Bijlage: behorend bij artikel 30
 18. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 2
 19. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 20. Circulaire Afgifte jachtakten Flora- en faunawet
  Tekst: tekst
 21. Circulaire Wapens en Munitie 2015/2
  Tekst: tekst
 22. Flora- en faunawet
  Artikelen: 39, 80
 23. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 24. Regeling OM-afdoening
  Artikel: V
 25. Reparatiewet III Justitie
  Artikel: XLIII
 26. Richtlijn Opiumwet, harddrugs 5.18
  Tekst: tekst
 27. Richtlijn voor Strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg
  Tekst: tekst
 28. Richtlijn voor strafvordering Arbeidsomstandighedenwet
  Tekst: tekst
 29. Richtlijn voor strafvordering Winkeltijdenwet
  Tekst: tekst
 30. Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude
  Tekst: tekst
 31. Rijkswet aanpassing Wet militaire strafrechtspraak, enz. (gewijzigde regelgeving en herstel technische onvolkomenheden)
  Artikel: IX
 32. Speelautomatenbesluit 2000
  Artikel: 4
 33. Transactiebesluit 1994
  Artikelen: 2, 4
 34. Wet OM-afdoening
  Artikel: XI
 35. Wet militair tuchtrecht
  Artikel: 79
 36. Wet toezicht effectenverkeer 1995
  Artikelen: 48j, 48t
 37. Wet toezicht trustkantoren
  Artikel: 37
 38. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 84b
 39. Wetboek van Militair Strafrecht
  Artikel: 59
 40. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 74a, 74b
 41. Wijzigingsbesluit Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
  Artikel: II
 42. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (invoering recidiveregeling ernstige verkeersdelicten (puntenstelsel))
  Artikelen: III, V

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

 1. Aanwijzing afdoening van aangiften met betrekking tot de strafbaarstellingen in de Wet internationale misdrijven
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina