Wetboek van Strafrecht

Geldend van 01-07-2016 t/m 31-12-2016

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-07-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Aanwijzing aangiften van in het buitenland gepleegde strafbare feiten
Terug naar begin van de pagina