Wetboek van Strafrecht

Geraadpleegd op 28-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m 30-06-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 22b

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Richtlijn mishandeling en poging zware mishandeling (polarisnummer 5.14)

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing Kader voor Strafvordering
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzing taakstraffen
  Tekst: tekst
 3. Richtlijn bedreiging 5.02
  Tekst: tekst
 4. Richtlijn belediging 5.03
  Tekst: tekst
 5. Richtlijn mishandeling en poging zware mishandeling (polarisnummer 5.14)
  Teksten: tekst, tekst
 6. Richtlijn oplichting (polarisnummer 5.39)
  Tekst: tekst
 7. Richtlijn verzet bij aanhouding 5.31
  Tekst: tekst
 8. Richtlijn voor strafvordering Binnenvaart
  Tekst: tekst
 9. Richtlijn voor strafvordering ambtsdwang
  Tekst: tekst
 10. Richtlijn voor strafvordering beletten, belemmeren of verijdelen van een ambtshandeling
  Tekst: tekst
 11. Richtlijn voor strafvordering diefstal (motor-) voertuigen
  Tekst: tekst
 12. Richtlijn voor strafvordering discriminatie
  Tekst: tekst
 13. Richtlijn voor strafvordering eenvoudige diefstal
  Tekst: tekst
 14. Richtlijn voor strafvordering fiets(en)diefstal
  Tekst: tekst
 15. Richtlijn voor strafvordering heling
  Tekst: tekst
 16. Richtlijn voor strafvordering huisvredebreuk/lokaalvredebreuk
  Tekst: tekst
 17. Richtlijn voor strafvordering lasterlijke aanklacht
  Tekst: tekst
 18. Richtlijn voor strafvordering niet voldoen aan ambtelijk bevel
  Teksten: tekst, tekst
 19. Richtlijn voor strafvordering openlijke geweldpleging
  Tekst: tekst
 20. Richtlijn voor strafvordering opruiing
  Tekst: tekst
 21. Richtlijn voor strafvordering schennis der eerbaarheid
  Tekst: tekst
 22. Richtlijn voor strafvordering smaad, smaadschrift
  Tekst: tekst
 23. Richtlijn voor strafvordering valse aangifte
  Tekst: tekst
 24. Richtlijn voor strafvordering valsheid in geschrift
  Tekst: tekst
 25. Richtlijn voor strafvordering verduistering
  Tekst: tekst
 26. Richtlijn voor strafvordering vernieling
  Teksten: tekst, tekst
 27. Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten
  Tekst: tekst
 28. Richtlijn voor strafvordering winkeldiefstal
  Tekst: tekst
 29. Sanctieregeling Wegenverkeerswet 1994 joyriding 4.01.14
  Tekst: tekst
 30. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikel: 3.86
 31. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 14g, 74, 77a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

 1. Aanwijzing afdoening van aangiften met betrekking tot de strafbaarstellingen in de Wet internationale misdrijven
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel II

 1. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36222
Aanhangig 35528
01-01-2020 Wijziging 22-02-2017 Stb. 2017, 82 34086 18-12-2019 Stb. 2019, 507
03-01-2012 Wijziging 17-11-2011 Stb. 2012, 1 32169 17-11-2011 Stb. 2012, 1 Alg. 1
01-02-2001 Vervallen 07-09-2000 Stb. 2000, 365 26114 20-01-2001 Stb. 2001, 44
01-12-1989 Nieuw 25-10-1989 Stb. 1989, 482 20074 02-11-1989 Stb. 1989, 503

Opmerkingen

 1. Artikel II van Stb. 2012/1 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven