Wetboek van Strafrecht

Geraadpleegd op 29-05-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m 30-06-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 13

Informatie geldend op 01-01-2015

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  1. Aanwijzing afdoening van aangiften met betrekking tot de strafbaarstellingen in de Wet internationale misdrijven
    Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel II

  1. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
    Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437 Alg. 1
Vervallen 22-02-2017 Stb. 2017, 82 34086 18-12-2019 Stb. 2019, 507
01-01-2019 Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 38 32398 11-12-2018 Stb. 2018, 498
01-07-2005 Wijziging 07-04-2005 Stb. 2005, 194 29413 08-06-2005 Stb. 2005, 300
01-04-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 20 26871 21-03-2001 Stb. 2001, 154
01-01-2000 Wijziging 01-07-1998 Stb. 1998, 434 25843 06-12-1999 Stb. 1999, 526
02-10-1997 Wijziging 25-06-1997 Stb. 1997, 282 24256 05-07-1997 Stb. 1997, 300
01-10-1997 Wijziging 25-06-1997 Stb. 1997, 280 23445 05-07-1997 Stb. 1997, 295
15-01-1994 Wijziging 15-12-1993 Stb. 1994, 13 22909 29-12-1993 Stb. 1994, 14
01-09-1988 Nieuw 19-11-1986 Stb. 1986, 587 11932 01-08-1988 Stb. 1988, 380
24-12-1975 Vervallen 10-12-1975 Stb. 1975, 684 12751 10-12-1975 Stb. 1975, 684
01-07-1965 Wijziging 09-11-1961 Stb. 1961, 402 4141 16-02-1965 Stb. 1965, 58
01-06-1953 Wijziging 21-12-1951 Stb. 1951, 596 1189 23-05-1953 Stb. 1953, 237
01-10-1937 Wijziging 25-09-1929 Stb. 1929, 361 23-07-1937 Stb. 1937, 284
01-09-1886 Nieuwe-regeling 03-03-1881 Stb. 1881, 35 15-04-1886 Stb. 1886, 64

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
Naar boven