Wetboek van Strafrecht

Geraadpleegd op 05-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2014.
Geldend van 01-07-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-07-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Aanwijzing aangiften van in het buitenland gepleegde strafbare feiten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

 1. Aanwijzing afdoening van aangiften met betrekking tot de strafbaarstellingen in de Wet internationale misdrijven
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel I

 1. Wetboek van Strafrecht
  Artikel 86b
 2. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst tekst
 3. Regeling zeevarenden
  Bijlage F

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 33369
01-07-2014 Wijziging 27-11-2013 Stb. 2013, 484 33572 06-03-2014 Stb. 2014, 103 Alg. 1
15-11-2013 Wijziging 06-11-2013 Stb. 2013, 444 33309 06-11-2013 Stb. 2013, 445
01-07-2013 Wijziging 07-03-2013 Stb. 2013, 95 32840 14-05-2013 Stb. 2013, 187
09-05-2012 Wijziging 26-11-2009 Stb. 2009, 525 31391 23-04-2012 Stb. 2012, 192
rectificatie in
Stb. 2012, 192
01-10-2010 Wijziging 24-07-2010 Stb. 2010, 320 31560 10-08-2010 Stb. 2010, 321
01-04-2010 Wijziging 26-11-2009 Stb. 2009, 525 31391 25-03-2010 Stb. 2010, 139
09-05-2008 Wijziging 01-04-2008 Stb. 2008, 148 30415 01-04-2008 Stb. 2008, 148
09-05-2007 Wijziging 26-04-2007 Stb. 2007, 160 30961 26-04-2007 Stb. 2007, 160
01-09-2006 Wijziging 01-06-2006 Stb. 2006, 300 26671 04-07-2006 Stb. 2006, 301
01-02-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 11 28484 09-01-2006 Stb. 2006, 23 Alg. 2
01-01-2005 Wijziging 09-12-2004 Stb. 2004, 645 29291 16-12-2004 Stb. 2004, 690
01-10-2003 Wijziging 19-06-2003 Stb. 2003, 270 28337 25-08-2003 Stb. 2003, 340
01-10-2002 Wijziging 13-07-2002 Stb. 2002, 388 27745 10-09-2002 Stb. 2002, 470
08-08-2002 Wijziging 20-06-2002 Stb. 2002, 316 28099 20-06-2002 Stb. 2002, 317
01-01-1994 Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 707 22735 23-12-1993 Stb. 1993, 708
29-06-1973 Wijziging 10-05-1973 Stb. 1973, 228 11866 12-09-1973 Stb. 1973, 436
09-08-1967 Wijziging 30-06-1967 Stb. 1967, 377 8538 30-06-1967 Stb. 1967, 377
01-09-1886 Nieuwe-regeling 03-03-1881 Stb. 1881, 35 15-04-1886 Stb. 1886, 64

Opmerkingen

 1. Artikel IV van Stb. 2013/484 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Artikel XIII van Stb. 2006/11 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven