Wetboek van Strafrecht

Geldend van 20-01-2014 t/m 14-02-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 33a

Informatie geldend op 20-01-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Aanwijzing afpakken

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing afpakken
  Tekst: tekst
 2. Algemene douanewet
  Artikel: 10:18
 3. Opiumwet
  Artikel: 13a
 4. Uitvoeringswet verdrag biologische wapens
  Artikel: 5
 5. Wet op de economische delicten
  Artikel: 7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

 1. Aanwijzing afdoening van aangiften met betrekking tot de strafbaarstellingen in de Wet internationale misdrijven
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel II

 1. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina