Wetboek van Strafrecht

Geldend van 20-01-2014 t/m 14-02-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 23

Informatie geldend op 20-01-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Aanwijzingen voor de regelgeving
    Artikelen: 143, 146
  2. Algemene Kinderbijslagwet
    Artikel: 17a
  3. Algemene Ouderdomswet
    Artikel: 17c
  4. Algemene nabestaandenwet
    Artikel: 39
  5. Arbeidsomstandighedenwet
    Artikel: 34
  6. Arbeidstijdenwet
    Artikel: 10:7
  7. Besluit Buitengewoon Strafrecht
    Artikel: 7a
  8. Binnenvaartwet
    Artikel: 48
  9. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
    Artikel: 120j
  10. Invoeringswet Wetboek van Strafrecht
    Artikel: 43
  11. Leegstandwet
    Artikel: 18
  12. Meststoffenwet
    Artikel: 62
  13. Participatiewet
    Artikelen: 18a, 47g
  14. Paspoortwet
    Artikel: 18
  15. Regeling formulieren Leegstandwet
    Bijlagen: I, II
  16. Richtlijn voor strafvordering Arbeidsomstandighedenwet 1998
    Tekst: tekst
  17. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude
    Tekst: tekst
  18. Successiewet 1956
    Artikel: 75
  19. Toeslagenwet
    Artikel: 14a
  20. Tuchtreglement COKZ 2012
    Artikel: 8
  21. Uitvoeringswet Internationaal Strafhof
    Artikel: 81
  22. Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006
    Artikel: 11
  23. Waterschapswet
    Artikel: 81
  24. Werkloosheidswet
    Artikel: 27a
  25. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
    Artikel: 19
  26. Wet arbeid vreemdelingen
    Artikel: 19d
  27. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
    Artikel: 48
  28. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
    Artikelen: 2:69, 3:40
  29. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
    Artikel: 6
  30. Wet dieren
    Artikel: 8.8
  31. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
    Artikel: 97
  32. Wet handhaving consumentenbescherming
    Artikel: 3.10
  33. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
    Artikel: 20a
  34. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
    Artikel: 20a
  35. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
    Artikel: 21
  36. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
    Artikel: 18f
  37. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
    Artikel: 29a
  38. Wet op de economische delicten
    Artikel: 6
  39. Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
    Artikel: 11
  40. Wet op de kansspelen
    Artikelen: 35a, 35b, 35c, 36a
  41. Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990
    Artikel: 16
  42. Wet op het accountantsberoep
    Artikel: 56
  43. Wet op het notarisambt
    Artikelen: 103a, 111b
  44. Wet tuchtrechtspraak accountants
    Artikel: 5
  45. Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004
    Artikel: 4
  46. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
    Artikel: 91
  47. Wetboek van Strafrecht
    Artikelen: 14c, 77l
  48. Ziektewet
    Artikel: 45a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  1. Aanwijzing afdoening van aangiften met betrekking tot de strafbaarstellingen in de Wet internationale misdrijven
    Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel II

  1. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
    Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina