Wetboek van Strafrecht

Geldend van 06-01-2014 t/m 19-01-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 74

Informatie geldend op 06-01-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit OM-afdoening

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing Kader voor Strafvordering
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzing afpakken
  Tekst: tekst
 3. Aanwijzing executie
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzing gebruik sepotgronden
  Tekst: tekst
 5. Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties
  Tekst: tekst
 6. Aanwijzing intellectuele-eigendomsfraude
  Tekst: tekst
 7. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 1
 8. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: A1
 9. Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing
  Bijlage: A1
 10. Beleidsregels preventief toezicht op vennootschappen 2005
  Teksten: tekst, tekst
 11. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
  Tekst: tekst
 12. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: C
 13. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: bijlage
 14. Besluit OM-afdoening
  Artikel: 5.2
 15. Besluit controle op rechtspersonen
  Artikel: 1
 16. Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999
  Artikel: 4
 17. Besluit prudentiële regels Wft
  Bijlage: A
 18. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Bijlage: behorend bij artikel 30
 19. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 20. Circulaire Afgifte jachtakten Flora- en faunawet
  Tekst: tekst
 21. Circulaire Wapens en Munitie 2013 (CWM 2013)
  Tekst: tekst
 22. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
  Artikel: 93
 23. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 24. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Tekst: tekst
 25. Regeling OM-afdoening
  Artikel: V
 26. Reparatiewet III Justitie
  Artikel: XLIII
 27. Richtlijn Opiumwet, harddrugs 5.18
  Tekst: tekst
 28. Richtlijn Opiumwet, softdrugs 5.19
  Tekst: tekst
 29. Richtlijn voor strafvordering Binnenvaart
  Tekst: tekst
 30. Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet
  Bijlage: bijlage
 31. Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg
  Tekst: tekst
 32. Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen
  Tekst: tekst
 33. Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude
  Bijlage: bijlage
 34. Richtlijn voor strafvordering winkeltijdenwet
  Tekst: tekst
 35. Rijkswet aanpassing Wet militaire strafrechtspraak, enz. (gewijzigde regelgeving en herstel technische onvolkomenheden)
  Artikel: IX
 36. Speelautomatenbesluit 2000
  Artikel: 4
 37. Transactiebesluit 1994
  Artikelen: 2, 4
 38. Vergoedingsregeling gemeenten voor handhaving parkeren en overlast 2010
  Artikelen: 1, 2
 39. Wet OM-afdoening
  Artikel: XI
 40. Wet militair tuchtrecht
  Artikel: 79
 41. Wet toezicht effectenverkeer 1995
  Artikelen: 48j, 48t
 42. Wet toezicht trustkantoren
  Artikel: 37
 43. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 84b
 44. Wetboek van Militair Strafrecht
  Artikel: 59
 45. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 74a, 74b
 46. Wijzigingsbesluit Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
  Artikel: II
 47. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (invoering recidiveregeling ernstige verkeersdelicten (puntenstelsel))
  Artikelen: III, V

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

 1. Aanwijzing afdoening van aangiften met betrekking tot de strafbaarstellingen in de Wet internationale misdrijven
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina