Wetboek van Strafrecht

Geldend van 06-01-2014 t/m 19-01-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 43

Informatie geldend op 06-01-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Aanwijzing handelwijze geweldsaanwending (politie)ambtenaar

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  1. Aanwijzing afdoening van aangiften met betrekking tot de strafbaarstellingen in de Wet internationale misdrijven
    Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel III

  1. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
    Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina