Wetboek van Strafrecht

Geldend van 06-01-2014 t/m 19-01-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 06-01-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing aangiften van in het buitenland gepleegde strafbare feiten
  Tekst: tekst
 2. Overleveringswet
  Artikel: 9
 3. Uitleveringswet
  Artikel: 9

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

 1. Aanwijzing afdoening van aangiften met betrekking tot de strafbaarstellingen in de Wet internationale misdrijven
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel I

 1. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina