Wetboek van Strafrecht

Geldend van 01-07-2009 t/m 31-12-2009

Wetstechnische informatie voor Artikel 77s

Informatie geldend op 01-07-2009

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Aanwijzing 12-minners incl. stopreactie

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  1. Aanwijzing afdoening van aangiften op basis van de wet internationale misdrijven
    Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel VIII A

  1. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
    Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina