Wetboek van Strafrecht

Geldend van 01-09-2008 t/m 31-03-2009

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-09-2008

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Aanwijzing aangiften van in het buitenland gepleegde strafbare feiten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  1. Aanwijzing afdoening van aangiften op basis van de wet internationale misdrijven
    Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel I

    Terug naar begin van de pagina