Wetboek van Strafrecht

Geldend van 01-10-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Artikel 77o

Informatie geldend op 01-10-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

    Verwijzingen naar Titel VIII A

    1. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
      Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina